Zpět
 Kukačka

Zajímavá lokalita plně zasluhující pozornost biologů i ochranářů je bývalý vápencový kamenolom Kukačka (v mapách uváděno Na vyhlídce).
Těžily se zde kalcitické a dolomitické mramory (včetně polohy bílého dolomitu) a byly využívány jednak jako lomový kámen pro stavby, jednak pro vápennou pec, která produkovala v 1. pol. 19. stol. vápno pro přípravu malty a jako hnojivo. Na poměrně malé ploše je sledován výskyt pozoruhodné garnitury rostlinných druhů, z nichž mnohé patří mezi vzácné a ohrožené. Např. hořec křížatý (Gentiana cruciata), hořec brvitý (Gentianopsis ciliata), pupava obecná (Carlina vulgaris). Některé z nich jsou pro území severní Moravy velmi neobvyklé: hvozdík pyšný (Dianthus superbus), jeřáb dunajský (Sorbus danubialis) a huseník střelovitý (Arabis sagittata).

Toto od roku 1996 státem chráněné území je klasifikováno jako významný krajinný prvek.  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 299 077 / 1 536 360    |     Dostupnost webu: 99.98%