Zpět
 Růženec - zaniklá osada

(bývalá osada, německý název Rosenkranz)
Osada vznikla koncem 16. století kolem krčmy na cestě do Kladska a nacházela se zhruba 6 km jižně od Bílé Vody, při hranici s Kladskem. V roce 1836 zde žilo 63 obyvatel v 11 domech a v roce 1900 47 obyvatel ve 12 domech. Po roce 1945 byla osada vysídlena a zůstala naprosto opuštěná, v roce 1961 strhla ženijní vojska zbytky domů a bylo dokonáno…

Jsme připraveni zveřejnit samostatné a komplexní zpracování historie této osady, tak jako např. Hraniček, s historickým vývojem, fotkami, starými pohlednicemi i skutečným poválečným osudem (zánikem) a porovnáním se současností. Už teď můžeme slíbit unikátní historický materiál, počítačové průniky historického a současného stavu terénu, rozmístění domů + jména jejich majitelů, polohy kostela, hostince atd.  © 2001 - 2020   RYCHLEBY.CZ  |  Licenční podmínky 6 299 100 / 1 536 366    |     Dostupnost webu: 99.98%